Intervju s dr. Christianom Leclercom, predsjednikom i osnivačem

Vaša tvrtka ima skoro 30 godina…

PiLeJe ne smatram “svojom” tvrtkom. Razvio se iz projekta koji je pokrenula skupina pojedinaca, koji se u početku činio pomalo ekscentričnim, ali koji je s vremenom pokazao svoju vrijednost.

Dr Christian Leclerc

predsjednik – osnivač

Uspjeh Grupe PiLeJe je uspjeh te skupine, koji je došao sa zajedničkim ciljevima, vrijednostima i etikom.

                                                                                                                                                                                                      Gotovo 30 godina naša se načela nisu promijenila. Gledajući unatrag, možemo vidjeti da je snaga naše početne ideje bila u tome što je utjecala na promjenu prakse u zdravstvu.

Gledajući unatrag, što vam pruža najveći osjećaj zadovoljstva?

To je činjenica da sam bio uključen u opće prihvaćanja takve vizije medicine.

Mikronutricija koja je nekada bila rubno područje zanimanja, od 2001. poučava se na sveučilištima na razini studija. Javni istraživački instituti pozivaju se na nju i predmet je sve većeg broja znanstvenih radova.

Još jedan izvor zadovoljstva za mene je to što sam bio pionir u području zdravlja probavnog sustava. Vrlo je malo ljudi mislilo da crijevna mikroflora može imati tako značajan utjecaj na opće zdravlje, dok danas uobičajeno govorimo o raznim “mikrobiotama” koje tijelo posjeduje.

Što mislite kakva je budućnost Grupe PiLeJe?

Izazov za tvrtku je pomoći pacijentima da žive bolje, izbjegavaju ovisnost što je više moguće, uživaju u poboljšanoj kvaliteti života i dugoročno očuvaju svoje zdravlje.

Nadam se da će vrijednost takvog pristupa biti prepoznata i da će on biti dostupan svima. Zdravstvena osiguranja imaju važnu ulogu u tome.

Prehrana, mikronutricija i individualizirana klinička fitoterapija koju razvijamo, zahtijevaju visoku razinu predanosti zdravstvenih radnika koji su sposobni pružiti učinkovite i individualizirane savjete. Bolje informirana opća javnost mora se tome prilagoditi i preuzeti odgovornost za svoje zdravlje .