PiLeJe kvaliteta

PiLeJe razvija i proizvodi vlastite proizvode koji sadrže sastojke po mogućnosti iz prirodnih izvora, od kojih su neki derivirani iz sirovina koje mogu biti izvor aktivnih spojeva. Provodimo kontrolu kvalitete u svakoj fazi razvoja proizvoda i tijekom njihovog životnog ciklusa da bismo osigurali sigurne razine doza i stabilnost proizvoda.

Naš proces kontrole kvalitete vođen je glavnim ciljem – jamčiti kvalitetu i sigurnost proizvoda koje koriste naši kupci. To postižemo uspostavom i pridržavanjem temeljitih i ponovljivih sustava. PiLeJe trenutno posjeduje brojne certifikate.

Referentni okvir i dva certifikacijska standarda

ISO 13485 je norma za medicinske proizvode. Njom se utvrđuju zahtjevi koji se odnose na kontrolu procesa razvoja proizvoda do stavljanja proizvoda na tržište i nakon toga.

ISO 22000 je međunarodna norma koja se primjenjuje na tvrtke koje proizvode ili prerađuju hranu u bilo kojoj fazi prehrambenog lanca. Usklađuje zahtjeve za sigurnošću hrane te identificira i kontrolira sve potencijalne opasnosti da bi se osiguralo da je proizvod koji konzumira krajnji korisnik siguran. Taj standard zahtijeva redovitu procjenu svih aspekata procesa – sirovina, okoliša, proizvodnih procesa, vještina radnika… da bi se zajamčili učinkovitost i kontinuirano poboljšanje.

Neovisna certifikacijska tijela nadziru postupke kvalitete Grupe PiLeJe i ovlašćuju naše proizvode da nose standardne oznake. Tim internih revizora provjerava jesu li naši proizvodi u skladu sa svim važećim procedurama. Također, možemo izvršiti provjere naših dobavljača i proizvođača sirovina.

CFR 21/111 GMP Food FDA standard je propisan za dodatke prehrani koji se prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naša certifikacija prema tom standardu omogućuje prodaju proizvoda u zemljama koje primjenjuju taj standard (SAD, Kuvajt itd.). PiLeJe Grupa ga je implementirala i redovito se revidira.

Interne provjere i testovi

PiLeJe je odredio četiri zahtjeva kvalitete koji moraju biti ispunjeni tijekom razvoja proizvoda:

  • Osiguravanje da sve formulacije naručene od dobavljača sadrže točan sadržaj glavnog sastojka;
  • Provođenje mikrobioloških analiza da bi se osigurala sigurnost proizvoda;
  • Pridržavanje važećih propisa o kontaminaciji, provjerom da prisutni teški metali, pesticidi itd. ne prelaze navedene granice;
  • Provjeravanje organoleptička svojstva proizvoda (oblik, tekstura, boja, okus, miris) i njihove postojanosti tijekom vremena.

U sklopu tog procesa od dobavljača tražimo da dostave certifikate o prisutnosti ili odsutnosti alergena u proizvodu kako bi potvrdili da ne sadrže potencijalno štetne tvari (GMO, pesticide i sl.).

Praćenje svakog sastojka

Većina spojeva koje PiLeJe koristi za formuliranje svojih proizvoda, poput biljnih ekstrakata, hranjivih tvari i probiotičkih sojeva, izvedeni su iz živih materijala. Ti osjetljivi, krhki i specifični sastojci zahtijevaju stroge sigurnosne postupke da bi se sačuvala njihova svojstva. Biljke, na primjer, sadrže bogat skup spojeva (“totum”), a svojstva biljke ne proizlaze samo iz zbroja učinaka tih pojedinačnih spojeva, nego i iz sinergije koja se stvara između njih. Međutim, svaki dio iste biljke može imati različita svojstva, a čimbenici koji se odnose na njezino zemljopisno podrijetlo – poput tla na kojem raste – također mogu utjecati na dobivene korisne učinke. Probiotici nisu ništa manje komplicirani za korištenje, budući da svjetlost, vlaga i temperatura utječu na njihovo preživljavanje. Probiotičke bakterije aktiviraju se toplinom i moraju se hraniti da bi ostale na životu. Ako se ne razmnožavaju, brzo će umrijeti.

Da bi se osiguralo da unesena doza sadrži dovoljno živih bakterija za poticanje očekivane koristi, one se moraju čuvati u optimalnim uvjetima. Zbog toga su uspostavljeni postupci kojima se osigurava da krajnji proizvod nudi potpunu učinkovitost i kvalitetu, bez ikakve zamjerke. PiLeJe može pratiti svaki sastojak koji koristi, od mjesta na kojem je proizveden ili uzgojen do mjesta na kojem se konzumira, te može nadzirati svaku fazu na tom putu, da bi osigurao proizvode u skladu s važećim regulatornim zahtjevima. Ako bilo koja od naših provjera ili kontrolnih testova otkrije nepoštivanje pravila, sastojak se neće koristiti.