Naša stručnost

PiLeJe se već 30 godina zalaže za poboljšanje kvalitete života pacijenata, nudeći kvalitetne zdravstvene proizvode temeljene na mikrobiotici, mikronutriciji i fitonutriciji.

Mikrobiota

PiLeJe je odigrao pionirsku ulogu u proučavanju probiotika, razvijajući protokole za istraživanje i odabir specifičnih sojeva.

MIKRONUTRICIJA

Mikronutricija razmatra utjecaj mikronutrijenata na zdravlje i procjenjuje učinke bilo kojeg nedostatka s ciljem ispravljanja i optimiziranja mikronutritivnog statusa pojedinca.

FITOTERAPIJA

PiLeJe je uključen u svaku fazu – od uzgoja biljke do individualizirane kliničke fitoterapije.