Mikronutricija

Od 2015. godine La Revue des Microbiotes predstavio je najnovije nalaze istraživanja mikronutricije i informirao zdravstvene radnike o učincima ovog novog znanja na zdravlje ljudi.Znanstvenu komisiju stručnjaka različitog podrijetla tri puta godišnje neovisno analizira i komentira trenutnu situaciju.La Revue des Microbiotes dobiva institucionalnu potporu od PiLeJe laboratorije. Više informacija na web stranici La Revue des Microbiotes: www.larevuedesmicrobiotes.com