Obasjajte Svoje Zdravlje Vitaminom D

ŠTO JE TO ZAPRAVO VITAMIN D?

Vitamin D je esencijalan mikronutrijent topiv u mastima i prijeko potreban za naše zdravlje i dobro raspoloženje a nalazimo ga u D3 Biane dodatku prehrani.

Da bi se mogao pravilno odraziti na naše zdravlje potrebna mu je mala pomoć sunčevog zračenja, stoga nam je jasno zašto ga mnogi nazivaju i vitaminom sunca.

Upravo rano proljeće je najkritičniji period njegova nedostatka jer nakon duge i mračne zime iscrpljene su nam i najmanje zalihe koje smo eventualno imali. Našem tijelu tada je potrebna pomoć sunca ili ciljanog dodatka prehrani da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje organizma.

Popis njegova važnog utjecaja na zdravlje puno je duži negoli se to nekad smatralo. Danas, gotovo svakodnevno stižu nova saznanja i istraživanja koja potvrđuju moć njegove široke primjene.